WOLFGANGs BLOGG

Tullstorpsprojektet

Tullstorpsån rinner upp i Alstad och rinner ut i Östersjön vid Beddingestrand. För att förhindra att den transporterar fosfor och kväve till Östersjön tar man ett effektivt och långsiktigt helhetsgrepp om hela avrinningsområdet och anlägger ett stort antal våtmarker samt restaurerar ån. Markägarna gick samman och bildade 2009 Tullstorpsån Ekonomisk förening (TEF) för att driva Tullstorpsåprojektet. Börringe Mad är ett delavsnitt som jag besökte igår. Här finns mycket fågel att fotografera!

.Added 2020-07-25 18:52 | Permalink | Comments (3) | Comment

Fisktärna

En störtdykande fisktärna in i Häckebergasjön i går.

.Added 2020-07-17 14:59 | Permalink | Comments (2) | Comment

Mindre Skrikörn

Just nu har vi besök i Skåne av den mindre skrikörnen. I vanliga fall häckar den långt österut och övervintrar i Afrika. Den är större än en ormvråk och har ett vingspann på 150 cm. Vingarna är nästan fyrkantiga. Den är mörkbrun på undersidan och har vita fläckar på ovansidan av vingarna. 

Jag försökte att plåta den idag, men lyckades inte. Men i förrgår kunde jag fotografera den, dock  tyvärr var den för långt borta. Det fick bli en stark delförstoring, varför den inte blev skarp på bild, men jag vill visa den ändå.

Nya försök är planerade.Added 2020-07-16 23:44 | Permalink | Comments (4) | Comment

Fotoutflykt

I går hade vi bra väder i Skåne och så gjorde jag en fotoutflykt till friska luften och Vombs ängar, Krankesjön och Kävlingeån.

Sista bilden visar en salskrake som är en flyttfågel på tillfälligt besök i Skåne och som häckar i nordligaste taigan.Added 2020-03-21 13:10 | Permalink | Comments (4) | Comment

Kungsörn

För någon vecka sedan kunde jag fotografera min första kungsörn. Utanför Skurup.Added 2020-02-25 00:02 | Permalink | Comments (7) | Comment
1 2 3 ... 7 Next Last